معرفی

تعداد بازدید:۱۶۶۵

 

مرکز پژوهش های جغرافیایی دانشگاه تبریز که درسال1370  طبق مجوز شماره 34/3241/21654وزارت فرهنگ وآموزش عالی در دانشگاه تبریز تحت نظر ریاست محترم دانشگاه تاسیس شده است ، اساسنامه آن برای پاسخگویی به نیازهای کنونی وانجام فعالیت های علمی و پژوهشی در راستای ارتقاء گروه به موسسه به شرح زیر مورد تجدید نظر قرار می گیرد 

اهداف

- انجام طرحهای پژوهش گروهی و سازمان یافته در زمینه های مختلف علوم جغرافیایی در عرصه های ملی ،منطقه ای و بین المللی ؛

ایجاد بانک اطلاعاتی درتمامی زمینه های مطالعاتی جغرافیایی و سیستم هایی نظیر GIS , DSS و غیره

- ایجاد و گسترش رابطه و مبادلات علمی جغرافیایی با سایر مراکز پژوهشی داخل و خارج کشور؛

-ایجاد دوره های کارشناسی ارشد و دکترای پژوهشی؛

- انتشار کتب، نشریات و مقالات علمی؛

- ایجاد تسهیلات لازم برای پژوهشگران علاقمند از طریق تامین امکانات پژوهشی؛

-برگزاری گارگاه ،سمینار و کنفرانس های پژوهشی در سطح ملی ،منطقه ای و بین المللی؛

-به کارگیری فنا وری های نوین در پژوهش های جغرافیایی؛

-تقویت پژوهش به عنوان یکی از ارکان پشتیبانی آموزش جغرافیا؛

تبصره - ریز فعالیت ها و چگونگی تهیه، تصویب و اجراء هر طرح پژوهشی در آیین نامه های اجرائی ،به تصویب

مراجع ذیصلاح می رسد،مشخص می شود.

-وظایف:

- انجام طرح های تحقیقاتی؛

- انجام مطالعات در زمینه شناخت کشورهای منطقه وجهان؛

- توسعه و ترویج فن آوری های نوین در مطالعات جغرافیایی؛

- انتشار نشریات علمی تخصصی،کتب وگزارش های تحقیقاتی؛

-همکاری علمی در سطوح ملی ، منطقه ای بین المللی با سازمان های دولتی ومردم نهاد داخلی وخارجی (NGOs)؛

- فراهم آوردن زمینه لازم برای انجام فعالیت های پژوهشی دانشجویان بخصوص تحصیلات تکمیلی؛

- برگزاری کنگره ها وهمایش های علمی وتخصصی؛


 

 

 

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰